Substituční léčba

Obecně v medicíně tento pojem znamená nahrazení nějaké látky, které se tělu nedostává (například hormony estrogeny u žen po menopauze).

Kromě hormonální substituční léčby u žen se s pojmem substituční léčba setkáváme při léčbě závislosti na opioidech a na nikotinu.

Při substituční léčbě závislosti na opioidech je droga nahrazena jinou látkou s podobnými účinky, která sníží rizika spojená s užíváním drogy. Jedná se přitom o rozdílnou aplikaci, která nahrazuje injekční podání drogy za méně škodlivé (tablety, nápoje).

Injekční aplikace je velmi riziková, a to nejen z hlediska šíření infekčních onemocnění (především AIDS a virová hepatitida C), ale i pro snadnou možnost předávkování.

Substituční léčba pomáhá zvládnout také závislost na nikotinu, kdy je nikotin podáván kuřákovi jinou formou než cigaretami (náhradní nikotinová terapie u kuřáků), protože samotné kouření je spojeno s řadou závažných rizik.

Substituční léčba je časově neomezená udržovací terapie, která trvá až do doby, kdy je pacient schopen abstinovat i od substituční látky.