Terénní programy

Terénní programy probíhají mimo prostor kontaktních center – většinou přímo v terénu, kde se uživatelé drog pohybují.

Jejich součástí je výměnný program, kdy jsou použité jehly a stříkačky vyměňovány za čisté. Rozhodně ale nejsou uživatelům, kteří „nádobíčko“ nemají, nabízeny nové jehly a stříkačky. Tento výměnný program je důležitou prevencí nákaz přenášených krví (především AIDS a virové hepatitidy B a C).

Streetworkeři neboli terénní sociální pracovníci poskytují uživatelům informace o tom, jak snížit rizika a dopady užívání drog na vlastní zdraví, ale i na společnost. Uživatelé se tak mohou anonymně seznámit s riziky injekční aplikace drog, s užitím vysokých dávek, s kombinacemi různých drog.

Pokud je třeba, mohou streetworkeři také v rámci možností poskytnout zdravotní ošetření přímo na ulici, poradit klientům se sociálními a právními problémy, informovat o možnostech léčby.

 

Centra pomoci