Jak léčba probíhá?

Substituční léčbu musí předepsat lékař, pokud možno specialista na léčbu závislosti. Lékař zaregistruje nemocného v národním registru osob léčených substituční léčbou.

O léčbě je možné se informovat v kontaktních centrech a nízkoprahových centrech. Substituční léčba se může podávat v domácím prostředí (klient nemusí být hospitalizován), v počáteční fázi je třeba, aby k lékaři docházel denně. Pokud vše probíhá hladce, je možné, aby lékař předepsal dávku, která vystačí na několikadenní podávání.

Substituční léčbu je možné postupně snižovat a omezovat, až je zcela vysazena, nebo zvolit udržovací léčbu, kdy je látka podávána po neomezenou dobu.