Jak jsou drogy užívány

Způsob aplikace se u různých skupin návykových látek liší. Mezi nejčastější patří následující způsoby aplikace:

  1. Kouření – některé látky mohou být kouřeny v mnoha podobách (v cigaretách, čisté nebo ve směsi s tabákem, pomocí speciálních dýmek a vodních dýmek). Drogami, které se často kouří, jsou marihuana, hašiš, kokain a heroin. Kouření je ve srovnání s injekční aplikací méně rizikové, podobně jako u cigaret se zde ale projevuje negativní vliv sloučenin vznikajících při spalování.
  1. Šňupání – jde o oblíbený způsob užívání kokainu a heroinu, ale i pervitinu. Při šňupání dochází často k narušení nosní přepážky a ke ztrátě čichu.
  1. Inhalace výparů – tento způsob aplikace je typický pro látky ze skupiny organických rozpouštědel (např. toluen).
  1. Injekční užívání – tento způsob užívání je nejvíce rizikový, mezi uživateli je ale bohužel oblíbený, protože dochází k rychlejšímu nástupu účinku látky, navíc je k dosažení stejného efektu zapotřebí menšího množství obvykle drahé drogy.
  1. Odvary a pokrmy z psychoaktivních látek – z některých rostlinných drog bývají připravovány odvary (např. z lysohlávek, durmanu) nebo pokrmy (např. marihuanové „koláčky“, lysohlávky), případně mohou být rozpouštěny ve vodě (např. mletý muškátový oříšek) nebo pojídány v přírodní podobě (např. semena durmanu, lysohlávky).
  1. Vstřebávání sliznicí – pod jazykem se nacházejí cévy, do kterých se látky dané pod jazyk snadno vstřebávají. Takto se užívá často např. LSD (tzv. trip).
Při užívání látky, která prokazatelně poškozuje zdraví (ať už fyzické, nebo psychické), mluvíme o zneužívání – abúzu. Abúzus ale neznamená závislost a škodlivé užívání nemusí u každého nutně vést ke vzniku závislosti.