Injekční užívání drog

Některé drogy, nejčastěji amfetaminy (pervitin) a opiáty (heroin), si uživatelé návykových látek s oblibou aplikují nitrožilně.

Oproti dalším evropským zemím je v České republice bohužel injekční aplikace mezi uživateli návykových látek velmi oblíbena. V západních zemích sahají uživatelé k injekční aplikaci až na konci své drogové kariéry, v momentě, kdy jsou téměř na dně, zatímco u nás řada mladých lidí přistoupí často k injekční aplikaci již při prvním setkání s drogou ze skupiny opiátů nebo amfetaminů.

Injekční aplikace drog je ale oproti dalším způsobům užívání drog spojena s některými vážnými zdravotními riziky:

  • Infekční onemocnění – hrozí zejména nákaza virovými hepatitidami C a B a virem HIV s následným syndromem selhání imunity (AIDS). U uživatelů drog je často snížena funkce imunitního systému a tito lidé také mívají nevyhovující hygienické návyky.
  • Zanesení cévního řečiště, abscesy vznikající při aplikaci.
  • Rychlejší nástup účinku drogy – jakmile je dávka aplikována, není možné ji vzít zpět, účinky nastupují takřka okamžitě.
  • Vyšší riziko předávkování – nemožnost odhadnout dávku.