Rozdělení drog

V původním významu jsou drogy sušené suroviny rostlinného nebo živočišného původu, části rostlin nebo produkty metabolismu užívané k léčbě. Například usušený květ heřmánku, jitrocelový list nebo sušená býčí žluč jsou drogami, a přesto se závislostí nemají nic společného.

Laik si ovšem pod pojmem droga představí většinou některou z nelegálních návykových látek – heroin, pervitin nebo marihuanu. V tomto smyslu slova rozumíme drogou přírodní nebo syntetickou návykovou látku, které mění lidské vědomí, chování nebo jednání se všemi zdravotními i sociálními důsledky.

Slovo droga může mít i přenesený význam aktivity, která je pro člověka důležitá, kdy se pro někoho stává drogou hudba, pro jiného běh.

Droga je prostě slovo, které má několik významů. Za drogy naopak často nepovažujeme některé legálně užívané a společensky tolerované látky, jako je alkohol, nikotin nebo kofein. Na ty však mnohdy vzniká větší závislost než na některé drogy ilegální.

Na našich stránkách se zabýváme bojem se závislostí na nelegálních drogách.

I se závislostí na drogách legálních můžete bojovat. To je ale úplně jiná kapitola.