Terapeutické komunity

Léčba v terapeutické komunitě může navazovat na ústavní léčbu. Důraz je kladen na pravidelný denní režim, skupinové aktivity a skupinovou terapii, která je v určitých fázích léčby závislosti velmi prospěšná. Součástí by měla být i pracovní terapie a vhodné sportovní a zájmové aktivity.

V této fázi se léčba nevěnuje pouze problému závislosti, ale i dalším problémům. Bývalý uživatel se znovu učí samostatnosti a zodpovědnosti, vlastnostem, se kterými má většina závislých problémy.

Léčba probíhá v několika etapách a je vhodná zejména pro jedince, kteří užívali drogy dlouho, mají špatné zázemí a je u nich vysoké riziko recidivy.

Cílem léčby je, aby závislý člověk znovu dokázal vzít vlastní život do svých rukou a postavit se k němu (i ke všem problémům, které v průběhu užívání drog vznikly) zodpovědně.

 

Centra pomoci