Ústavní léčba

(krátkodobá, střednědobá)

 

Při pobytové neboli ústavní péči pobývá uživatel v chráněném prostředí ústavního zařízení. Důležitou složkou léčby je příjemné prostředí bez drog, neméně důležitý je v těchto zařízeníchale i pravidelný denní režim. Je vyžadováno dodržování určitých pravidel, jejichž porušení je sankcionováno.

Uživatel si během pobytu v zařízení může ujasnit své postoje k droze, vyřešit některé problémy a zdokonalit se v komunikačních dovednostech a metodách zvládání stresu. Důležitou součástí pobytu je i psychoterapie, pracovní terapie a různé zájmové aktivity.

Může jít o léčbu krátkodobou v délce do dvou měsíců, střednědobou od dvou do šesti měsíců nebo dlouhodobou v délce půl roku až jednoho roku, která probíhá v terapeutických komunitách. Krátkodobá a střednědobá léčba probíhá nejčastěji v lékařských zařízeních.

Léčba je vhodná pro uživatele, kteří nejsou schopni abstinovat ve svém původním prostředí. Na tuto léčbu je v řadě případů vhodné navázat pobytem v terapeutické komunitě.

 

Centra pomoci