Jak říkat ne

Asertivita je důležitou komunikační dovedností, kterou by si děti měly v každém případě osvojit. Schopnost říci ne je může uchránit před pokušením a před riziky, která první setkání s drogou přinášejí.

Dítě by se mělo naučit – a nemluvíme jenom o vztahu k droze – odmítat věci, o kterých není přesvědčené, že jsou pro něj tím pravým, že jsou pro něj prospěšné a vhodné. Také by si mělo být vědomo, že je jedinečnou bytostí, mělo by být vybaveno přiměřenou sebedůvěrou a sebeúctou, aby nepotřebovalo svůj význam v očích ostatních posilovat návykovými látkami.