Pohled do historie

Omamné a psychotropní látky jsou pravděpodobně využívány od počátku dějin lidstva. Látky měnící lidské vědomí byly důležitou součástí náboženských i jiných rituálů ve většině starověkých kultur.

Látky byly ale vždy podávány „pod dohledem“ šamanů, kněžích a dalších osob, které s nimi měli bohaté zkušenosti a dokázali očekávat, jak droga ovlivní vnímání, myšlení a tělesné funkce jejich soukmenovců. Podávání psychoaktivních látek bylo důležitou součástí tradice dané kultury a problém závislosti nebo problémového užívání drog byl ve starších kulturách zcela neznámý.

Problémy se ale dostavily v momentě, kdy přestalo být užívání psychoaktivních látek spojeno s náboženskými a společenskými tradicemi a rituály. Nárůst drogového problému rovněž souvisel s rozvojem farmaceutického a chemického průmyslu, který začal vyrábět celou řadu syntetických sloučenin ve velkém množství.

Drogy se také staly předmětem obchodu, slibovaly snadné a vysoké finanční zisky. Nárůst nabídky na černém trhu byl následován vysokou poptávkou.

Drogový problém zcela jistě souvisí se ztrátou tradičních hodnot, ztrátou funkce rodiny a změnami v uspořádání společnosti.

Pouze represivní opatření se nesetkala s významným úspěchem, důležitou součástí přístupu k drogovému problému je prevence (primární, sekundární i terciární) na úrovni rodiny, škol, obcí i celé společnosti.