Drogy v číslech

 

Konopí

 • V Evropě má zkušenost s konopím 87,7 milionů dospělých – 26 % evropské dospělé populace vyzkoušelo konopné drogy.
 • 17,1 milionu (13,9 %) Evropanů ve věku 15–34 let v posledním roce užilo konopí, přičemž 10 milionů (17,7 %) představují osoby ve věku 15–24 let.
 • Konopí je nejčastěji zkoušenou drogou a užívají je dvakrát častěji muži než ženy.
 • V Evropě je každoročně hlášeno více než milion záchytů drog na černém trhu. Nejčastěji zachycenou drogou (70 % případů) je konopí.
 • Množství zachyceného hašiše (konopné pryskyřice) je šestkrát vyšší než množství zachycené marihuany (536 tun oproti 89 tunám).

Amfetaminy

 • V Evropě má zkušenost s amfetaminy 12,5 milionů dospělých – tedy 3,8 % dospělé populace.
 • Počet problémových uživatelů metamfetaminu (pervitinu) v ČR byl v roce 2015 odhadnut na 34 200, což znamená vzestup oproti předchozí dekádě. V roce 2007 jich bylo jen asi 20 900.
 • Užívání těchto drog je v Evropě z 90 % koncentrováno v České republice a na Slovensku.
 • Amfetaminy jsou nejčastěji šňupány (46 % uživatelů) nebo užívány spolu s jídlem a nápoji (30 % uživatelů), 15 % uživatelů volí nitrožilní aplikaci.
 • Celkem 72 % osob, které mají zkušenost s amfetaminy, jsou muži.

Kokain

 • V Evropě má zkušenost s kokainem 17,5 milionů dospělých – tedy 5,2 % dospělé populace.
 • Užívání těchto drog je v Evropě nejvíce koncentrováno ve Velké Británii, Irsku, Španělsku a Nizozemí.
 • V Evropě je každoročně zachyceno 70 tun kokainu.

Opiáty

 • Na 1 000 dospělých připadá 1–8 problémových uživatelů opiátů.
 • Opiáty se podílejí 38 % na celkovém počtu všech žádostí o léčbu drogové závislosti.
 • Celkem 29 % uživatelů heroinu si drogu aplikuje injekčně (v Lotyšsku, Litvě a Rumunsku jde ale až o 90 % uživatelů).
 • V roce 2015 podstoupilo 630 000 Evropanů substituční léčbu.
 • Celkem 81 % žadatelů o léčbu už v minulosti podstoupilo odvykací kúru. 
 • V roce 2014 Turecko zachytilo 13 tun heroinu, v roce 2015 jen 8,3 tuny. To je ale stále více než ve všech ostatních evropských zemích dohromady.

Úmrtí spojená s drogami

 • V roce 2015 došlo v Evropě k 8 441 úmrtím následkem předávkování nelegální drogou. V 79 % jsou příčinou opiáty.
 • Pravděpodobnost úmrtí u evropských uživatelů opiátů je pětkrát až desetkrát vyšší než u jejich vrstevníků, kteří drogy neužívají.
 • Průměrný věk úmrtí následkem užívání drog je 38 let. Vzrůstá počet starších obětí, mladších naopak ubývá.

Výdaje spojené s drogami

 • Ve 23 zemích Evropy, které v posledních deseti letech poskytly odhady, se veřejné výdaje související s drogami pohybují od 0,01 % do 0,5 % HDP.
 • Veřejné výdaje na protidrogové intervence představují jenom část nákladů, které společnost v souvislosti s nelegálními drogami nese. V Evropě se odhadují sociální náklady spojené s nelegálními drogami až na 2 % HDP. 

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené údaje o užívání drog k celé Evropě.

(pez)

Zdroj: http://www.emcdda.europa.eu