Výhody substituční léčby

Jaké jsou výhody substituční léčby proti pokračujícímu užívání opiátů?

  • Odpadají rizika injekční aplikace (infekční onemocnění – HIV, virová hepatitida C, endokarditidy, záněty osrdečníku, které jsou u nitrožilních uživatelů drog velmi časté, zanesení cévního řečiště), odpadá vysoké riziko předávkování.
  • Substituční léčba je podávána lékařem, dávky je možné postupně snižovat, pokud je ale třeba, je možné se udržovací dávky držet i delší dobu.
  • Jsou sníženy psychotropní účinky drogy na psychiku jedince – ten je při substituční léčbě schopen normální komunikace s okolím.
  • Je odstraněna nutnost obstarávat si prostředky na drogy trestnou činností (krádežemi, loupežemi). Uživatel nemusí shánět peníze na drogy nelegálně, odpadá rizikový nákup drogy a nejistota, o jakou látku jde.
  • Substituční léčba nemá vliv jen na fyzickou závislost. Velmi důležitou roli hraje také to, že má bývalý uživatel jedinečnou šanci dostat se z dosahu drogové komunity a začlenit se zpátky do společnosti.
  • Závislý droze věnoval veškerý svůj čas, nyní se může věnovat celé řadě dalších aktivit, jako např. dokončení školy, pracovním povinnostem, rodině, tedy opět aktivitám, které usnadní jeho další životní pouť bez drog.