Alkohol

Alkohol je nejrozšířenější drogou na světě. Lidé ho znají a pijí již od počátku svých dějin. Důvodem k pití alkoholu je hledání dobré nálady a potlačení smutku, někdy jen žízeň, chuť a společnost. Účinek a doba působení alkoholu záleží především na jeho koncentraci, požitém množství, rychlosti pití a tělesné hmotnosti.

Závislost na alkoholu, do které spadne v průměru pět konzumentů ze sta, má psychické i fyzické příznaky. Abstinenční příznak se projevuje bolestí hlavy, žaludeční nevolností, sluchovými a zrakovými halucinacemi (Delirium tremens), třesem. Rizikem nadměrného pití alkoholu jsou také zdravotní komplikace, především poškození jater.

Zpět na legální drogy.