Léky

Zatímco rizika spojená s užíváním nelegálních drog jsou v naší společnosti známa, povědomí o návykovém užívání léků je mnohem menší. Závislost na lécích bývá veřejností často podceňována. Jde ale o závislosti, které zůstávají dlouho utajené a bývají velmi obtížně léčitelné.

Tato závislost se netýká jen mladších věkových skupin, které jsou závislostí ohroženy nejvíce, ale i lidí středního a vyššího věku. Tito lidé užívají léky často „na doporučení lékaře“, proto pro ně také bývá obtížné pochopit, proč by se měli vzdát látky, která jim pomáhá a kterou jim předepisoval lékař.

U lidí, kteří léky užívají dlouhodobě, se může podobně jako u jiných návykových látek rozvinout fyzická i psychická závislost. Pokud je lék vysazen, může se objevit nervozita, nespavost, neklid, problémy s koncentrací, ale i bolesti, křeče, průjem a třes.

Hypnotika

Hypnotika neboli léky na spaní bývají užívána velmi často, bohužel i v případech, kdy by bylo možné nespavost řešit jiným způsobem. Mezi nejčastěji zneužívaná hypnotika patří Nitrazepam, Rohypnol, Hypnogen a Stilnox.

Anxiolytika

Anxiolytika, léky snižující úzkost, jsou velmi oblíbené, neboť pomáhají některým jedincům překonat nejistotu, úzkost a nervozitu. Tyto léky by měly být ordinovány lékařem jen v případě, že jich je skutečně zapotřebí, a jejich užívání by mělo být doprovázeno psychoterapií, která pomůže problémy řešit. Nejznámějšími anxiolytiky jsou Neurol, Diazepam, Xanax a Elenium.

Analgetika

Analgetika jsou léky proti bolesti. Některé léky z této skupiny obsahují opiáty a mohou vést ke vzniku závislosti stejně silné jako na heroin, jiné nikoliv. Důležité ale je uvědomit si, že analgetika by v žádném případě neměla být odepřena tam, kde jsou potřebná – u dlouhodobých bolestivých stavů a u onkologicky nemocných.

Zpět na legální drogy.