Stimulující drogy

Základním efektem látek této skupiny je celková stimulace – povzbuzení. V České republice jsou amfetaminy ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi velmi často zneužívané – nejčastěji jde o pervitin (piko, péčko, perník) – metamfetamin. Vzácná není jeho domácí výroba a příprava z látky efedrin, kterou je možné získat z některých volně prodejných léků.

Nebezpečí pervitinu spočívá i v tom, že většina uživatelů volí pro první užití rovnou nitrožilní aplikaci (se všemi riziky s ní spojenými).

Účinky pervitinu se projevují jako celkové povzbuzení, euforizace, zrychlené myšlení, odstranění únavy, snadnější komunikace s druhým pohlavím, jedinec se stává extrovertním a zábavným pro ostatní. Je také snížena chuť k jídlu (některé dívky mohou mít tendence experimentovat s pervitinem, „protože se po něm hubne“). Po nějaké době se ale u uživatelů mohou vyvinout psychické poruchy – uživatel má „stíhy“, tedy stavy, kdy trpí bezdůvodně paranoidním pocitem, že je pronásledován, stává se nedůvěřivým a ostražitým, nevěří kamarádům.

Dalším zástupcem této skupiny je kokain, přírodní droga obsažená v listech jihoamerického keře erytroxylon coca. Kokain se stal populárním po první světové válce, šlo spíše o drogu středních a vyšších tříd. V současnosti je populární crack kokain, který se kouří. V ČR roste spotřeba kokainu, crack zatím není rozšířen.

Mezi stimulující látky patří i taneční drogyextáze (MDMA – metylendioxyamfetamin), která je v současnosti velmi oblíbená na tanečních party a její užívání je obvykle spojeno s určitým typem hudby. Po požití extáze se dostavují příjemné pocity, lidé snáze komunikují, dokážou se vcítit do svého okolí, zvyšuje se u nich empatie a snáze navazují vztahy. Mohou se ale objevit pocity nervozity, únava, až deprese druhý den po požití. Extáze bývá prodávána v tabletách, na tanečních party bývá nabízena široká paleta tanečních drog, není ale jednoduché říci, zda se skutečně jedná o čistou extázi.

Rizika, podobně jako u jiných drog, hrozí i při záměně s jinou látkou. Po požití extáze ale může hrozit na tanečních party dehydratace – člověk necítí únavu ani žízeň, touha tancovat je u něj natolik intenzivní, že často vydrží tancovat celou noc.