Anketa

Uvažujete o substituční léčbě?

 
Ano

596

 
 
Ano, ale bojím se lékaři přiznat závislost

450

 
 
Ano, ale mám strach z abstinenčních příznaků

906

 
 
Ne, zvládnu to sám/sama

380

 
 
Ne, nehodlám se léčit

421

 
 
Nejsem závislý/á

537

 

Seznam všech anket

Uvažujete o substituční léčbě?
Víte, komu pomáhají K-centra?
Jaký druh závislosti, podle vás, nejvíce ohrožuje dospívající?
Jak často používáte nosní sprej na rýmu?
Užívali byste léčebné konopí, pokud by Vám bylo doporučeno
Jak často berete léky na bolest?
Může se vaše dítě setkat s drogami?
Kde podle vás nejčastěji dochází k nabízení drog?
Máte obavu z pohlavních chorob?
Souhlasíte s úplnou legalizací marihuany?
Pomáhají vám informace publikované na těchto stránkách?
Na kom leží hlavní odpovědnost za drogovou prevenci?
Jaký druh závislosti, podle vás, nejvíce ohrožuje dospívající?
Máte ve svém okolí drogově závislého?
Myslíte si, že je v ČR dostatečné množství drogových poraden?
Kdo podle vás nese vinu za drogovou závislost dospívajícího dítěte?
Jaké nelegální drogy jste už vyzkoušeli?
Vyzkoušeli jste již substituční léčbu?
Jak se vyrovnáváte s trémou a stresem?
Víte, že léky proti bolesti mohou způsobovat závislost?
Užíváte benzodiazepiny?
Jak dlouho již jste "čistí"?
V kolika letech jste začali být závislí na drogách?
Uživáte opiody? Z jakého důvodu?
Užíváte drogy nitrožilně?
Víte, co znamená slovo antidotum?
Vyzkoušeli jste tzv. rekreační drogy?
Pozorujete u sebe závislost na lécích? A na jakých?
Cítíte se bez drogy lépe?
Jaké drogy jste vyzkoušeli?