Centra pomoci

Adiktologická ambulance Beroun

Adresa:
Havlíčkova 1732
Beroun

Telefon:
734 622 261

E-mail:
ambulance.be@magdalena-ops.cz