Centra pomoci

Adiktologická ambulance Příbram

Adresa:
Žežická 193
Příbram

Telefon:
318 622 010, 739 612 018

E-mail:
vavrincova@magdalena-ops.cz