Centra pomoci

Adiktologické centrum Prahy 12 Drop In o.p.s.

Adresa:
Těšíkova 4
Praha 4 Kamýk

Telefon:
Mgr. Miroslava Carvová: 261 219 211, 739 027 070

E-mail:
ambac@dropin.cz