Centra pomoci

Adiktologické centrum, s.r.o.- OAT Kolín

Adresa:
Na Pustině 1068
Kolín

Telefon:
MUDr. Gabriela Jinochová, 733 194 646

E-mail:
atordinace@seznam.cz