Centra pomoci

Adiktologické centrum, s.r.o. - OAT Mělník

Adresa:
Bezručova 715
Mělník

Telefon:
MUDr. Petr Nevšímal, 315 670 511, 731 947 512

E-mail:
ordinaceat@nspmelnik.cz