Centra pomoci

Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum

Adresa:
Meziškolská 1120/2
Praha 6 – Břevnov

Telefon:
233 355 459, 777 161 138

E-mail:
poradna@prevcentrum.cz