Centra pomoci

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Psychiatrické oddělení

Adresa:
Sociální péče 5
Ústí nad Labem

Telefon:
477 113 125, 477 113 126

E-mail:
Zdenka.Stankova@mnul.cz