Centra pomoci

Protialkoholní záchytná stanice s protialkoholní poradnou

Adresa:
Brněnská 88
Hradec Králové

Telefon:
MUDr. Vlastimil Kyral, 495 264 183

E-mail:
zachytka.hk@tiscali.cz