Centra pomoci

Psychiatrická ambulance NMSKB

Adresa:
Vlašská 36
Praha 1

Telefon:
257 197 148, 257 197 125

E-mail:
detox@nmskb.cz