Centra pomoci

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí ( metadonová substituce )

Adresa:
Apolinářská 4
Praha 2

Telefon:
Mgr. Andrea Sudíková, DiS.: 224 968 216-8

E-mail:
andrea.sudikova@vfn.cz