Detail dotazu

31.8.2013

Dobrý den. Jsem závislý na opiátech více jak deset let. Nyní se čtyři měsíce léčím v substitučním metadonovém programu. Během této doby jsem se postupně dopracoval k dávce 30 ml, což odpovídá 150 mg Metadonu na den. Při zvyšování dávky se cítím spokojený s účinkem substituce a nemívám potřebu užívat jiné drogy. Jsem schopen vykonávat každodenní záležitosti, cítím se vyrovnaný a plný energie. Po několika dnech ustálení dávky následně dochází k poklesu účinku a ztrátě osobní vyrovnanosti, až postupné psychické nespokojenosti a nervozitě s návratem toužení po silné droze. V období užívání heroinu, se má spotřeba pohybovala mezi 6. až 8. g denně. Můj lékař však není ochoten překročit hranici 150 mg a nesouhlasí s dalším zvýšením dávky Metadonu. Zajímá mě, jestli je stanovena nějaká maximální dávka Metadonu pro klienty programu, případně jeli běžné v prvních měsících léčby požadovat vyšší dávky substituce? Nechci současně se substitucí užívat drogy a ohrozit průběh léčení, raději bych našel vyhovující stálou dávku, která mi umožní návrat do společnosti se vším, co běžnému životu patří...

Odpovídá MUDr. Marián Koranda
31.8.2013

Dobrý den, Jiří, maximální substituční dávka v podstatě stanovena není, většinou se pohybuje mezi 60-120mg. Při této terapeutické dávce dochází k obsazení všech opiátových receptorů v mozku. Na druhou stranu cituji: "Každý pacient je ale jedinečný, a tak neexistuje způsob, jak předepsat jedinou optimální dávku metadonu, která by v krevní plazmě vytvořila účinnou hladinu a byla jakýmsi „zlatým standardem“ pro všechny pacienty. Jedinými indikátory nedostatečně vysokých dávek jsou klinické projevy a pacienty uváděné příznaky abstinenčního syndromu spolu s pokračujícím užíváním ilegálních opioidů. Nic nenasvědčuje tomu, že by při určování optimální dávky metadonu pro jednotlivé pacienty existovala nějaká „maximální denní dávka“. (Euromethwork 2003, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003). Váš lékař v metadonovém výdejním centru nechce překročit jejich stanovenou limitní dávku pravděpodobně z důvodu 1) obav z intoxikace, 2) z důvodů stanovených max. cen léků pro jednotlivého pacienta a možná také 3) obav z případné distribuce metadonu na černém trhu. Máte nyní možnost k problému se postavit tak, že zkusíte s lékařem (resp. vedoucím lékařem programu) pohovořit o svých proživaných pocitech a nasadíte podpůrnou medikaci (např. antidepresiva apod.) a/nebo psychoterapii, domluvíte se na zkušebním navýšení dávky (či zvolíte jiné výdejní místo metadonu, kde navýšení vyzkoušíte), nebo se rozhodnete pro detoxikaci při hospitalizaci; poslední možností (ne co do smyslu léčby závislosti!) je vyzkoušet místo metadonu buprenorphin.

Položit dotaz Další dotazy