K-Centra

Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5

Adresa:
Mahenova 4
Praha 5

Telefon:
257217871, 605319926, 736183025