K-Centra

Kontaktní centrum Orlová

Adresa:
Energetiků 940 pavilon A
Orlová

Telefon:
596511074, 737530777 (streetwork)