K-Centra

Nízkoprahové středisko

Adresa:
Karolíny Světlé 18
Praha 1

Telefon:
222221124, 222221431 (nonstop)