Chystáte se vymanit z drogového opojení? Začněte detoxem!

Detoxifikací od opioidů se rozumí proces, během kterého se tělo závislého člověka postupně zbavuje návykové látky. V žádném případě nejde o řešení závislosti jako takové. Detox je pouze prvním z nezbytných kroků na cestě k životu bez drog.

Chystáte se vymanit z drogového opojení? Začněte detoxem!

Detoxifikace obvykle probíhá pod lékařskou kontrolou. Buď přímo v nemocnici, nebo v centru pro léčbu závislostí, které je vybaveno detoxifikační jednotkou. Přítomnost odborníka a zázemí detoxifikační jednotky umožňují, aby byl stav pacienta nepřetržitě monitorován. V případě potřeby mu mohou být podány léky, které mu usnadní projít celým procesem. Ten může být veden více způsoby. Odborníci se vždy snaží pro každého klienta najít ten nejoptimálnější směr, vždy s přihlédnutím k jeho osobní historii opioidové závislosti. Volba délky a intenzity detoxifikačního programu závisí také na konkrétní látce, kterou dotyčný užívá. Stejně jako v jiných oblastech medicíny i zde platí, že neexistuje jeden univerzální přístup vhodný pro všechny. Léčba by měla být vždy šitá na míru konkrétnímu člověku.

Nelehké období odvykání 

Klienti přijatí na detox bývají dvojího typu. Jedni jsou ještě přímo pod vlivem návykové látky, druzí již mají v těle nižší množství, než na které jsou zvyklí, a začínají se u nich rozvíjet abstinenční příznaky. Ty u opiátových drog zpočátku připomínají chřipkovité onemocnění.

  • Klient se může cítit unavený a malátný.
  • Obvykle má rýmu, silně ho bolí svaly, klouby a hlava.
  • Může mít i zvýšenou teplotu a pociťovat úzkost.
  • Typické bývají také silné průjmy.

Tento stav trvá zhruba týden. U obou výše zmíněných skupin závislých se postupuje obdobným způsobem. Hlavním cílem je kontrola intenzity abstinenčních příznaků a snaha o očištění organismu od opiátů.

Pomoc substituce 

Během pobytu na detoxifikační jednotce se lékaři snaží klientovi pobyt co nejvíce usnadnit a zmírnit příznaky doprovázející odvykání. Mohou mu předepsat látky, které mají podobné účinky jako původní droga – obvykle se používají substituční látky jako metadon nebo buprenorfin. Cílem substituce je v tomto případě zmírnění abstinenčních příznaků, dávky náhradních látek jsou obvykle postupně snižovány. V případě silné úzkosti mohou být použity i léky ze skupiny benzodiazepinů. Samozřejmostí je snaha o zmírnění bolesti.

Proces detoxifikace končí s odezněním abstinenčních příznaků a odstraněním návykové látky z těla. Po uzavření této etapy začíná dlouhodobá léčba. Jejím cílem je zvládnutí především psychické závislosti a návrat zpět do života bez drog.

(zzka)

Zdroje:
www.addictionrecoveryguide.org
www.opiateaddictionresource.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 6
Sdílení a tisk

Čtěte také