Experimentujete s drogami? Možná máte jejich oblibu v genech!

Závislým na návykových látkách se může stát prakticky kdokoliv. Jsou ale tací, kteří k tomu tíhnou více. O to větší by si měli dávat pozor. Co všechno hraje při vzniku závislosti roli?

Experimentujete s drogami? Možná máte jejich oblibu v genech!

Závislost není záležitostí slabé vůle nebo nedostatku morálky. V mozku závislých probíhají zcela jiné chemické reakce než u ostatních lidí. Člověk bez závislosti dokáže užít stejnou látku, například alkohol, jen pro potěšení. Jiný bez ní nemůže fungovat. Proč?

1. Genetika

Až polovina rizika vzniku závislosti souvisí s genetickými vlohami. Máte-li v rodině závislého, automaticky se zvyšuje pravděpodobnost, že návykovým látkám podlehnete také. Tato vloha platí obecně – ať už se jedná o alkohol, cigarety, nebo nelegální drogy. Pokud je například váš rodič alkoholik a vy raději abstinujete, stále máte zvýšené riziko, že se stanete závislým na hazardu nebo třeba kouření. Jakmile užijete nějakou návykovou látku, bude na vás mít větší vliv než na ostatní – závislost vznikne snadněji.

2. Prostředí

Významnou roli hraje i vliv prostředí. Pokud se rodiče dostatečně nevěnují svým dětem, vyvstává větší riziko, že děti a dospívající budou experimentovat s alkoholem a jinými návykovými látkami. Zanedbávané nebo zneužívané děti i starší lidé se často uchylují k drogám při snaze vyrovnat se se svými emocemi. Dalším důležitým prvkem je společnost, ve které se člověk pohybuje. Některé skupiny lidí považují užívání návykových látek za normální. Vyvíjejí pak nátlak na ty jedince, kteří nic brát nechtějí. Dostupnost návykových látek je v takových sociálních skupinách obvykle vyšší a podlehnout je snazší.

3. Duševní i jiné choroby

Pokud již trpíte nějakou duševní chorobou, například depresí, riziko vzniku závislosti je vyšší. Závislost navíc prohlubuje duševní choroby. Vzniká tak bludný kruh, který je těžké přerušit. S dalšími chorobnými stavy často souvisí užívání opioidů, látek tlumících bolest. Tyto látky jsou vysoce návykové a často zneužívané. Vnímáte-li na sobě známky počínající závislosti, poraďte se s lékařem a zkuste problém vyřešit hned v zárodku.

4. Věk

Mladiství a mladí dospělí jsou ke vzniku závislosti náchylnější než starší lidé. Pokud vznikne závislost v brzkém věku, může ovlivnit vývoj mozku a v budoucnu podpořit vznik duševní choroby.

5. Typ drogy

Některé drogy způsobují závislosti rychleji než jiné. Třeba kokain, heroin nebo pervitin vyvolávají fyzickou závislost velmi rychle. Abstinenční příznaky jsou u těchto drog opravdu extrémně nepříjemné, což vede k častějšímu užívání a zvyšování dávek. Závislost se prohlubuje a zvyšuje se i riziko předávkování.

6. Způsob podání drogy

Rozvoj závislosti souvisí i s metodou podání drogy. Pokud je návyková látka pozřena, nemá takový potenciál vyvolat závislost jako látky, které jsou vdechovány nebo aplikovány přímo do krve. Když návykovou látku kouříte nebo použijete injekční jehlu, k mozku a do krevního oběhu se dostane prakticky ihned a tělo se s ní nemá šanci vypořádat.

Je možné, že máte mnoho rizikových faktorů pro vznik závislosti. To ale neznamená, že se stanete závislými. Existují různé strategie, jak se tomuto nebezpečí vyhnout. V případě pochybností a obav se poraďte s odborníkem. 

(dos)

Zdroje:

www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112

www.healthline.com/health/addiction/risk-factors#method-of-use

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také