Jak rozpoznat závislost na silných lécích a kdo k ní má sklony?

Opioidní analgetika jsou v medicíně využívána především ke zvládání bolesti, kterou lze jinak obtížně ovlivnit. Přestože se jedná o léky, na kterých může za určitých okolností vzniknout závislost, neměly by být zcela zatracovány. Při jejich užívání je ale třeba respektovat určitá přesně stanovená pravidla.

Jak rozpoznat závislost na silných lécích a kdo k ní má sklony?

Existují rozdíly 

Také u jedinců, kteří na doporučení lékaře užívají opioidy dlouhodobě, se postupem času vyvíjí takzvaná fyzická závislost a tolerance. Zjednodušeně řečeno, organismus si na pravidelný přísun léku zvykne a k docílení původního účinku vyžaduje vyšší a vyšší dávky. Náhlé vysazení analgetika naopak vede ke vzniku abstinenčních příznaků. Pokud je v plánu podávání preparátu vysadit, mělo by se tak dít pozvolna. Rizikový je i vznik takzvané psychické závislosti. Ta však zdaleka nevzniká u každého, kdo opioidy užívá. Ohroženější jsou především:

  • jedinci trpící závislostí na jiných návykových látkách (drogách, alkoholu, …),
  • osoby s pozitivní rodinnou anamnézou (závislost se vyskytuje mezi příbuznými).

Ve víru potíží

Problém vzniká, je-li užívání silných léků proti bolesti sebedestruktivní. A pak také v okamžiku, kdy dotyčný zneužívá přípravek v jiném než doporučeném dávkování či za jiným účelem než ke zmírnění bolesti. Takto závislý jedinec se často vyznačuje:

  • silným bažením (touhou po léku),
  • sníženou sebekontrolou (užije preparát i přesto, že původně nechtěl),
  • omezením či ztrátou ostatních zálib a koníčků,
  • pokračováním ve zneužívání léku i přesto, že to s sebou přináší řadu zdravotních či jiných problémů (nezřídka jde o potíže se zákonem, kdy si dotyčný přípravek obstarává nelegálními cestami).

Jsou-li opioidní analgetika užívána přesně podle doporučení odborníka, který je předepsal, není namístě zbytečný strach ze vzniku psychické závislosti. Pravidla, která lékař nastolí, je však třeba přísně respektovat.

(veri)

Zdroj:
www.webmd.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také