Substituční léčba může pomoci i HIV pozitivním

Nitrožilní aplikace drog je jedním z hlavních rizik přispívajících k nákaze obávaným virem HIV. Nebezpečí spočívá především ve sdílení jehel a v nechráněném a promiskuitním sexuálním chování. Tito uživatelé tvoří podle Světové zdravotnické organizace asi 5–10 % všech HIV pozitivních.

Substituční léčba může pomoci i HIV pozitivním

Méně rizikového chování

Substituční léčba umožňuje nahrazení ilegální drogy látkou s podobnými vlastnostmi a účinky, která je předepsána lékařem. Lék je navíc podáván z hlediska možných infekčních i jiných zdravotních komplikací daleko bezpečnější formou (obvykle ústy). Substituční program s sebou přináší velké množství výhod, ze kterých mohou těžit také HIV pozitivní jedinci. Je prokázáno, že tato terapie přispívá mimo jiné k:

  • eliminaci užívání drogy rizikovou cestou (nitrožilně),
  • omezení promiskuitního chování (výměny sexu za peníze na drogu),
  • omezení trestné činnosti.

Úspěšnější léčba

Pokud je program spojen s psychologickým a sociálním poradenstvím, pomáhá to závislému k návratu do běžného života a k řešení jeho problémů, včetně těch zdravotních. Dotyčný se tak může prvně dozvědět o skutečnosti, že je nositelem viru HIV. Dostává šanci zahájit adekvátní antiretrovirovou terapii, při které obvykle daleko zodpovědněji spolupracuje. Pokud nemocný užívá léky pravidelně tak, jak je lékařem doporučeno, dočká se lepšího efektu léčby.

Důležitým cílem existujících substitučních programů je také minimalizace rizika přenosu HIV viru mezi další, doposud zdravé jedince a ochrana společnosti jako celku. Rozhodně tedy nelze říct, že jde o aktivitu, která narkomanům pomáhá ke snadnějšímu přístupu k droze, jak může být program některými jedinci vnímán.

(veri)

Zdroj:
www.who.int

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také