Terapeutická komunita: chuť na drogy likviduje přísnost

Léčba drogové závislosti může probíhat různě. Kromě ambulantního řešení lze využít i tzv. pobytovou terapii. Ta je postavena na využití chráněného prostředí léčebného zařízení či terapeutické komunity, ve které závislý nějakou dobu pobývá. Napovíme, co vše klienta čeká.

Terapeutická komunita: chuť na drogy likviduje přísnost

Pro vybrané závislé

Pobyt v terapeutické komunitě je vhodný pro ty, kteří se s drogami perou už velmi dlouho a kteří opakovaně selhali po dokončené ústavní léčbě (kratší terapie probíhající v psychiatrických nemocnicích). Využívají ho také jedinci mající nevyhovující, tedy rizikové a nepodporující zázemí. Komunita pro ně představuje bezpečnou alternativu.

Tuhý režim pomáhá

Terapeutických komunit pro drogově závislé je v České republice hned několik. Jmenujme například TK Karlov, TK Magdaléna, TK Medvědí Kámen, TK Pastor Bonus a další. Tyto spolky nabízejí svým klientům několikaměsíční, někdy až dvouletý pobyt v chráněném prostředí bez drog. Musí být respektována daná pravidla a vládne zde poměrně přísný režim. Dodržování hranic a pravidel je zcela zásadní součástí léčby. Právě s tím mívají totiž závislí nemalé problémy. Léčba je dále postavena na:

  • skupinové psychoterapii,
  • pracovní terapii,
  • sociálním poradenství,
  • volnočasových aktivitách.

Během několikaměsíčního pobytu klient otevírá i jiné než čistě závislostní problémy a má možnost se s nimi díky ostatním vyrovnat. Výjimkou nebývají ani potíže právního charakteru, které s užíváním drog nezřídka souvisí.

Zpět do reality

Poslední fáze léčby je věnována postupnému odpoutání se od komunity, například tím, že dotyčný dochází na brigády v okolí. Čas strávený v uzavřené společnosti se tím zkracuje. Závislý jedinec se staví na vlastní nohy, stává se samostatným a odpovědným. Po ukončení terapie by měl být klient schopen plně fungovat ve společnosti, najít si uspokojující práci a vést zdravé přátelské i rodinné vztahy. Doléčování, které by mělo na pobyt v komunitě navazovat, zvyšuje efekt léčby a pomáhá snížit riziko případné recidivy (opětovného užití drogy). Kontakty na terapeutické komunity, ale i další zařízení specializující se na drogovou problematiku, je možné vyhledat například na stránkách http://www.drogy.net/databaze-kontaktu/.

(veri)

Zdroje:
www.drogovaporadna.cz
www.drogy.net

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také