Vznik závislosti: roli nehraje jen prostředí

Závislost, ať už na alkoholu, nebo třeba lécích, se může objevit u kohokoli. Nezávisí na výchově, prostředí nebo osobních postojích. Někdy je těžké pochopit, proč jsou někteří lidé náchylnější ke vzniku závislosti než jiní.

Vznik závislosti: roli nehraje jen prostředí

Šest kritických faktorů

Závislost neznamená slabou vůli a nedostatek morálky. Chemické reakce, které se odehrávají v mozku zasažených jedinců, se totiž od těch zdravých liší. Činitelů, které zvyšují riziko stát se závislým, je přitom hodně.

  1. Geny. Dědičnost přispívá ke vzniku závislosti až z jedné poloviny. Nedědí se přitom konkrétní závislost, ale obecně sklon nějakou si vytvořit.
  2. Prostředí. Tento faktor má vliv hlavně na děti a dospívající. Nedostatek rodičovské péče, nebo dokonce zneužívání často vedou k experimentování s alkoholem, cigaretami nebo jinými drogami. Ty mohou mladistvým sloužit i jako prostředek, jak se vyrovnat s vlastními emocemi. Tlak vrstevníků může být v tomto věku spouštěčem problémů se závislostí. Negativní vliv má i snadná dostupnost alkoholu na různých akcích.
  3. Dvojí diagnóza. Závislosti vytváří s různými duševními poruchami (např. s depresí) začarovaný kruh, kde jeden problém vyvolává a posiluje druhý. Stejně tak zranění nebo nemoc vedoucí ke změně životního stylu zvyšují riziko – alkohol se stává prostředkem, jak zapomenout na potíže, léky zase „pomáhají“ s bolestmi.
  4. Věk. Užíváním drog v dospívání se poškozuje vyvíjející se mozek, což později mimo jiné zvyšuje náchylnost k mentálním poruchám.
  5. Typ drogy. Některé závislosti (na kokainu, heroinu, pervitinu) se vyvíjí rychleji než jiné (na alkohol, marihuanu apod.). Projevují se fyzicky, což nutí uživatele k další dávce, aby předešli abstinenčním příznakům.
  6. Způsob použití. Injekční nebo vdechované drogy jdou přímo do krevního oběhu a zvyšují riziko závislosti oproti těm, které se polykají.

Boj nevzdávejte!

Rizikové faktory zvyšují možnost vzniku závislosti, ale vždy se s nimi dá úspěšně bojovat. Vyhýbejte se prostředí, lidem a situacím, které spouští prahnutí po „vaší“ droze, a nebojte se obrátit na lékaře, aby vám pomohli.

(mir)

Zdroj: http://www.healthline.com/health/addiction/risk-factors#Age5

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také