Závislosti v rodině: výmluva, nebo přitěžující okolnost?

Vyskytuje se ve vaší rodině pár „černých ovcí“, o kterých se kvůli jejich závislostem raději nemluví? Možná jsou i členové pokračujících generací v jistém ohrožení. Geny však potřebují podporu vnějšího prostředí, aby začaly svádět k nepravostem. Právě vědomí tohoto faktu usnadňuje obranu.

Závislosti v rodině: výmluva, nebo přitěžující okolnost?

Nechtěný odkaz předků 

V naší genetické informaci toho máme naprogramováno hodně. Nejen to, jak vypadáme, ale i to, kdo jsme. Stejně jako existuje řada onemocnění vznikajících na dědičném podkladě, může se v rodinách dědit také sklon ke vzniku závislostí. Nejedná se ale o jeden určitý, nějak pozměněný gen, který závislost v určitém momentě spustí. V tomto případě se nejspíš uplatňuje souhra většího množství takových genů. Ty pak v důsledku svého vlivu dělají člověka náchylnějšího ke vzniku závislostí. Problém se může vyvinout o něco rychleji než u lidí, kteří toto ve svých genech nemají.

Spouštěčů je mnoho

Aby se ale tento sklon u člověka „aktivoval“, zpravidla nestačí jej zdědit. Závislost vzniká také působením faktorů vnějšího prostředí. Jde například o zvyky a postoje v rodině, kdy je závislost na nejrůznějších drogách (včetně alkoholu) brána jako něco normálního a přirozeného. Mezi příbuznými mohou být z nejrůznějších důvodů také velké problémy. Dítě začne citově strádat. Dostane-li se pak do prostředí, kde je mu nabídnuto něco, co jeho trápení zmírní nebo mu dovolí cítit se chvíli lépe, je zle. Takových situací, kdy může u člověka vzniknout závislost, existuje nespočet.

Geny nejsou všechno  

Pocházíte z rodiny, kde se závislosti vyskytují častěji? Ani to neznamená, že do nějaké v průběhu svého života na 100 % „spadnete“. Jste v tomto ohledu sice o něco zranitelnější, ale vaší velkou výhodou je, že o riziku víte. Můžete tak v zátěžových situacích brát tento faktor na zřetel a podle toho se rozhodovat. 

(ivh)

Zdroj:

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE. Does Addiction Run in Families?. Dostupné z: https://easyread.drugabuse.gov

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také