Zbavte se závislosti díky substituční léčbě

Je-li doba těžká, mnoho lidí snadno upadá do spárů tzv. "moderních zabijáků". Patří mezi ně hlavně alkohol, cigarety a drogy. Zejména ty podávané injekcí se hluboko zarývají do našeho organismu.

Zbavte se závislosti díky substituční léčbě

Je-li doba těžká, mnoho lidí snadno upadá do spárů tzv. "moderních zabijáků". Patří mezi ně hlavně alkohol, cigarety a drogy. Zejména ty podávané injekcí se hluboko zarývají do našeho organismu. Skýtají totiž dvojí riziko: jednak nebezpečí infekce při aplikaci a dále pěstování fyzické a psychické závislosti na droze. Substituční léčba přitom umožňuje terapii pomocí látek, které mají podobný účinek jako droga.

Zhoršující faktory 

Podle vědeckých studií čítajících zhruba 800 závislých respondentů substituční léčba opravdu výrazně zvyšovala pravděpodobnost přežití. Většina z asi 230 zemřelých se k drogám vrátila nebo substituční terapii úplně odmítla. Úspěšnost této léčby však ovlivňují ještě další faktory, které bohužel závislost zhoršují. Patří mezi ně:

  • kouření,
  • alkohol,
  • úzkost a deprese,
  • nízká kvalita života.

Po zavedení opiátové substituční terapie se již po krátké době snižuje riziko úmrtí. Terapie nejen zlepšuje zdravotní stav drogově závislého, ale pomáhá mu i v opětovném začlenění do společnosti. Zmenšuje též riziko přenosu infekčních chorob použitými jehlami.

Cesta ke smrti

Zajímavé je, že průměrný věk prvního setkání s drogou se pohyboval okolo 20 let. Právě mladiství z nižších sociálních vrstev patří mezi nejrizikovější skupinu. Příčiny smrti drogově závislých jsou různorodé, ačkoliv několik se jich objevuje nejčastěji. Jsou to:

  1. AIDS,
  2. předávkování se drogou,
  3. sebevražda,
  4. selhání jater.

Ve zkoumané skupině narkomanů byl průměrný věk života 41 let a většina jich zemřela do 24 let od první injekce.

Kde najít pomoc?

Nejlepší volbou je návštěva praktického lékaře, který vás doporučí do specializovaných zařízení a pomůže vám sestavit vhodnou substituční léčbu. Většina lidí ale z mnoha důvodů doktora odmítá navštívit, proto existují centra pro drogově závislé. V České republice se nachází mnoho těchto specializovaných míst pro každou fázi léčby závislosti. Je zde profesionální personál, který vám pomůže. První krok však vždy zůstává na vás…

(holi)

Zdroj: Kimber Jo et al.: Survival and  cessation in injecting drug users: prospective observational study of outcomes and effect of opiate substitution treatment. BMJ. 2010; 341: c3172. Published online 2010 July 1; doi: 10.1136/bmj.c3172

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také