Postoj společnosti ke droze

Legální a nelegální drogy

Drogy bývají děleny na legální a nelegální, jde ale o umělé rozdělení dané legislativou, které vychází z míry rizika, které droga pro společnost přináší, ale i z kulturního a historického kontextu.

Například na nikotinu může vzniknout závislost stejné síly jako na opiátech, pití alkoholu má zase na zdraví naší společnosti mnohem větší dopad než užívání nelegálních návykových látek.

Tímto ale v žádném případě nechceme rizika spojená s užíváním drog bagatelizovat, pouze upozornit na to, že nebezpečné mohou být i drogy legální, se kterými se denně setkáváme.