Působení na psychiku

Tlumivé látky

Opiáty a některé léky se v medicíně používají k tlumení silné bolestí, navození spánku nebo zklidnění při úzkostlivých stavech.

Způsobují uvolnění, zklidnění, zpomalení reakcí, pasivitu, ospalost až spánek. Poměrně rychle na ně vzniká těžká fyzická závislost. Pokud není droga podána, rozvíjí se abstinenční syndrom, pro který jsou typické bolesti svalů a kloubů, pocení, svědění kůže, zácpa, útlum dechu, snížení srdeční činnosti i tělesné teploty.

Zástupce: heroin, morfin; alkohol, léky – anxiolytika, hypnotika

Povzbuzující látky

Stimulační látky povzbuzují centrální nervovou soustavu a umožňují maximální využití energetických zásob těla.

Mizí únava, potřeba jíst a spát, zvyšuje se životní tempo. Člověk s nimi dosahuje lepšího duševního i fyzického výkonu, zvyšuje se aktivita, dostavuje se pocit fyzické i duševní síly až euforie. Při předávkování hrozí hyperaktivita spojená s chaotickým uvažováním a jednáním. Na stimulační drogy vzniká výrazná psychická závislost. Při dlouhodobém užívání se objevují halucinace a bludy, poruchy chování a osobnosti, které mohou vyústit v toxickou psychózu.

Zástupce: kokain, pervitin; kofein, nikotin

Halucinogenní látky

Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama.

Po jejich požití se objevují sluchové a zrakové halucinace, zvýšená intenzita vnímání barev a prostoru. Někdy se objevují barevné kaleidoskopické obrazce. Tyto stavy jsou provázeny euforií, nebo naopak depresí. Pro konopné drogy je typická změna ve vnímání času, který se jako-by vleče. Dobrá nálada a pocit osvobození od zábran může přejít do nezadržitelného smíchu. Uživatel má klon k meditacím a hloubání ve svých myšlenkách. Následně  pronáší hlubokomyslné projevy. Konopné látky také mohou ovlivnit rozhodnutí vyzkoušet si působení tvrdší drogy.

Hlavní nebezpečí halucinogenů spočívá v nepředvídatelnosti jejich působení. Některé zážitky mohou být tak intenzivní a věrohodné, že jim uživatel zcela podlehne bez ohledu na reálné nebezpečí zranění nebo smrti.

Zástupce: LSD, lysohlávky, konopné drogy