Riziko závislosti

Tvrdé a měkké drogy

Nelegální drogy bývají někdy rozdělovány na tvrdé a měkké. Užívání různých drog je spojeno s rozdílným rizikem. Ztráta kontroly nad "rekreačním užíváním" a snadný vznik závislosti jsou některá z kritérií, podle kterých bývá daná droga řazena k tvrdým nebo měkkým drogám.

Jde ale o nepřesné a zkreslující rozdělení – i na měkkých drogách může vzniknout závislost. V některých zemích také bývají drogy rozděleny na ty s akceptovatelnou mírou rizika (káva, tabák, konopné drogy, alkohol) a na skupinu s rizikem nepřijatelným (opiáty, amfetamin, organická rozpouštědla).