Když se léky stávají drogami

Pod pojmem drogy si hodně z nás představí zakázané návykové látky, které člověk shání na ulici od svého dealera. Za stejným účelem však mohou být zneužívány i některé léky předepisované lékařem, například část opioidů. V čem spočívá jejich nebezpečí?

Když se léky stávají drogami

Opioidy představují skupinu léků/látek, které jsou původně odvozené od produktu nezralých makovic máku setého. Tyto látky mohou být následně chemicky upraveny. Mezi opioidy patří také uměle vyrobené látky, které vykazují podobný mechanismus účinku.

K čemu se opioidy využívají v medicíně?

  • K tlumení dlouhodobé i akutní silné bolesti. To je hlavním účinkem morfinu, kodeinu, tramadolu nebo oxykodonu.
  • K potlačování suchého, dráždivého kašle; k tomu slouží například dextromethorfan.
  • K léčbě závislosti na heroinu nebo jiných opioidech. K tomuto účelu se užívá třeba buprenorfin.

Proč a jak vzniká závislost

Kromě zmíněných účinků však mohou opioidy u některých lidí vyvolávat také pocity pohody a štěstí. Kvůli tomu bývají často zneužívány.

Na druhou stranu mohou opioidy způsobovat také spavost, nevolnost, zmatení nebo obstipaci (zácpu).

Opioidy se v mozku vážou na určité proteiny (receptory) na neuronech, čímž v těchto buňkách spouštějí kaskádu různých dějů. Pokud jsou užívány v nadměrných množstvích, buňky reagují snížením počtu opioidových receptorů na svém povrchu. To má za následek dva související jevy:

  1. Vznik tolerance. To znamená, že k dosažení stejného účinku léku je potřeba užít vyšší dávku.
  2. Rozvoj závislosti.

Tolerance vůči opioidům může vzniknout i při dobře nastavené léčbě těmito přípravky. S tímto jevem je ovšem lékař schopný pracovat a kontrolovat ho. Problém je, že mnoho pacientů užívá opioidní léky jinak, než lékař předepsal. Důvody jsou různé, může jít například o snahu ulevit si od obtíží. Jiným důvodem je snaha o dosažení euforických pocitů, často i po odeznění původních obtíží.

Jindy opioidy užívají či spíše zneužívají zcela zdraví lidé, často zcela nestandardním způsobem. Třeba tablety drtí na prášek a pak šňupají. Nebo z nich připravují roztok a ten si píchají do žil. To přináší další zdravotní rizika.

Jak nás drogy ničí

  • Pro dosažení euforického účinku je mnohdy nutné užívat vysoké dávky opioidů a tyto dávky neustále zvyšovat nebo opioidy kombinovat s jinými léky. To může mít neblahé následky.
  • Opioidy ve vyšších dávkách utlumují dechové centrum mozku. Někdy proto dochází k zástavě dechu a smrti. Zvlášť vysoké riziko hrozí při kombinaci s alkoholem nebo benzodiazepiny.
  • Postupné snižování účinku opioidových léků pro navození euforie může vést k přechodu na jiné, stejně nebo ještě nebezpečnější drogy.

(mpr)

Zdroj: www.drugabuse.gov

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také