Režimová opatření: nutnost při řešení závislosti

Léčba závislosti vždy vyžaduje komplexní přístup zahrnující substituční léčbu, psychologickou podporu i úpravu sociálního zázemí pacienta. Pevnou součástí léčebného plánu jsou ve většině případů také režimová opatření.

Režimová opatření: nutnost při řešení závislosti

Společně na cestě k uzdravení 

Na začátku řešení závislosti je vždy potřeba stanovit plán. Ten spolu s průběhem léčby určí lékař, ale ani pacient nezaujímá v tomto procesu pasivní roli. Naopak poskytuje lékaři důležité informace o vzniku a průběhu závislosti, rodinném zázemí, vztazích i svém zdravotním stavu. Odborník pak na základě celkového posouzení fyzického i psychického stavu navrhne pacientovi nejvhodnější způsob terapie. Léčebný plán by měl zahrnovat:

  • stanovení cílů,
  • určení typu a délky léčebného programu (ambulantní nebo pobytová terapie),
  • plánování pravidelných návštěv,
  • stanovení medikace v rámci substituční léčby,
  • souhlas pacienta s terapií.

Respekt k pravidlům 

Režimová opatření se osvědčila jako velmi účinný nástroj léčby. Zásadní podmínkou je ovšem spolupráce klienta, a to jak při ambulantní, tak při pobytové terapii. Režimová opatření pomáhají pacienta stabilizovat a překonat náročnou dobu abstinence. Patří mezi ně například pravidelný spánek, strukturovaný denní program nebo omezení alkoholu. Při pobytové léčbě je pacient pod lékařským dohledem v prostoru léčebného zařízení. Musí být poučen o průběhu terapie, pochopit význam režimových opatření a nastavená pravidla respektovat. Jedná se zejména o:

  • nastolení jasného řádu, 
  • dodržování denního režimu (pravidelná doba vstávání a jídla, vyčleněný čas na odpočinek),
  • účast na aktivitách (hry, vzdělávací kurzy apod.),
  • docházení na psychoterapie nebo individuální pohovory s terapeuty,
  • účast na skupinových terapeutických sezeních.

V případě ambulantní léčby jsou režimová opatření podobného rázu, jen se pacient každý večer vrací domů. Jestliže se po skončení terapie dokáže začlenit do běžného života a zvládat denní povinnosti, byl efekt režimových opatření dostatečný. 

(svat) 

Zdroj: 

http://jpittner.euweb.cz/

https://www.asam.org/docs/default-source/publications/asam-opioid-patient-piece_-5bopt2-5d_3d.pdf

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také