Žloutenka typu C – vytrvalý a nebezpečný nepřítel

Žloutenku typu C mnozí stále vnímají jako „nemoc špinavých rukou“. Nakazit se jí ale můžete i jiným způsobem, například prostřednictvím injekčního náčiní pro aplikaci drogy. Jedná se o to nebezpečnější onemocnění, že proti němu neexistuje dosud žádné očkování.

Žloutenka typu C – vytrvalý a nebezpečný nepřítel

Kdo je v ohrožení?

  • Injekční uživatelé drog – až 80 % z nich jí onemocní v prvních 6 až 12 měsících, 
  • lidé užívající drogy pomocí tzv. „šňupání“,
  • zdravotníci, kteří pracují s jehlami nebo krví,
  • pacienti, kteří dochází na dialýzu,
  • lidé provozující rizikový sexuální život,
  • osoby žijící v jedné domácnosti s člověkem nakaženým žloutenkou typu C,
  • majitelé piercingů a tetování,
  • děti narozené matkám s diagnostikovanou žloutenkou.

Pokud do některé z těchto skupin patříte, nechte se na žloutenku typu C otestovat. Někteří lékaři doporučují, aby se jednou za rok nechával preventivně testovat každý. 

Žloutenka typu C je spojena nejčastěji s uživateli drog. Bohužel oproti HIV není u této nejrizikovější skupiny vnímána jako velké nebezpečí. Přitom se lehce přenáší prostřednictvím injekčního náčiní, a procento uživatelů zasažených infekcí je proto značné.

Jak se přenáší?

K nakažení dochází zejména kontaktem s infikovanou krví. Hlavním zdrojem přenosu jsou aplikační nástroje uživatelů drog. Přenos sexuálním stykem je méně častý, riziko nákazy se pohybuje od 2 do 6 %. Výjimečně se může nakazit i pacient po transplantaci orgánů nebo dialýze. 

Inkubační doba – období, před vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci – je u žloutenky velmi různá. Jde o 15 až 150 dní. Akutní podoba nemoci se objevuje jen velmi vzácně. Onemocnění probíhá nejčastěji bez příznaků. Typická žloutenka se zežloutnutím kůže se objevuje pouze u 20–25 % pacientů. Největším rizikem je přechod do chronického stadia. Dochází k tomu až u 80 % nakažených. Důsledkem může být trvalé poškození jater, ohrožovat je ale může i rakovina jater.

V dnešní době je ovšem k dispozici léčba, která může vést k úplnému vyléčení. Spolu s ní jsou nemocní převedeni na jaterní dietu. Čím dříve se nemoc odhalí, tím větší je i šance na celkové uzdravení.

Dítě v ohrožení

V případě, že má matka nenarozeného dítěte žloutenku typu C, pravděpodobnost, že se dítě narodí se stejným onemocněním, je 1 : 25. Žádná preventivní léčba neexistuje. Nezáleží ani na způsobu porodu. Riziko se ještě zvyšuje, pokud má matka současně i HIV.

Ohrožené dítě by se po narození mělo otestovat na žloutenku typu C zhruba mezi 8. až 12. týdnem věku. Dětský organismus je ale schopný se s onemocněním vypořádat o něco lépe než dospělý a léky se u dětí ukazují jako účinnější.

Pokud patříte do některé z výše uvedených rizikových skupin nebo jste nějakým způsobem přišli do kontaktu s cizí krví, je důležité nechat se otestovat na žloutenku typu C. Tím, že neznáte svůj stav, můžete ohrozit nejen sebe, ale i své okolí.

(krif)

https://www.hepatitis.va.gov/patient/faqs/risk-to-baby.asp

https://www.webmd.com/hepatitis/risk-hepatitis-c#2

https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/hepatitidy/virova-hepatitida-c.html

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také