Zneužívání heroinu a léků proti bolesti nabírá na rychlosti

V roce 2013 zemřelo v USA 46 000 osob na předávkování drogou. Více než polovina z těchto případů byla zapříčiněna konzumací heroinu nebo léků proti bolesti. Odborníci ale varují: životy začínají mít na svědomí i zcela nové drogy.

Zneužívání heroinu a léků proti bolesti nabírá na rychlosti

Počty rostou

Americký Federální úřad pro boj s narkotiky (DEA) vydal koncem minulého roku výsledky Zprávy o posouzení národního drogového ohrožení (NDTA). Z nich vyplývá, že předávkování drogami představuje ve Spojených státech častější příčinu úmrtí než v důsledku dopravních nehod či poranění střelnou zbraní. Mezi lety 2013 a 2014 došlo v USA podle dostupných informací k výraznému nárůstu počtu současných uživatelů heroinu (jedinců, kteří přiznali užití heroinu v posledních 30 dnech), a to o celých 51 %. Rovněž množství zabaveného heroinu stouplo od roku 2010 na téměř dvojnásobek (v roce 2010 šlo o 2763 kg, v roce 2014 to bylo již 5013 kg). Většina drogy přitom pochází ze států Jižní Ameriky a Mexika.

Riziko předávkování

Od roku 2002 překonal počet úmrtí v důsledku užití léků na předpis počet úmrtí vlivem kokainu a heroinu dohromady. Nadměrná konzumace přípravků na recept v současnosti vítězí nad zneužíváním kokainu, metamfetaminu, heroinu, MDMA i PCP (andělského prachu). Syntetický opioid fentanyl, který je až 40× silnější než heroin, způsobil od konce roku 2013 do začátku roku 2015 ve Spojených státech více než 700 úmrtí. Vysoce účinné opioidy představují obrovské riziko smrtelného předávkování zejména tehdy, pokud jsou prodány nic netušícím uživatelům jako heroin nebo jsou do této drogy přidány.

Návykové novinky 

Vedle stoupajícího trendu ve zneužívání opioidních analgetik a heroinu představují podle zmíněné Zprávy o posouzení národního drogového ohrožení nebezpečí také stovky nových a doposud neznámých syntetických drog. Ty jsou do Spojených států dováženy zejména z Číny. Patří mezi ně zejména syntetické kanabinoidy a katinony, které jsou prodávány jako náhražka amfetaminu, MDMA a dalších stimulancií. S řadou těchto látek je dnes již možné se setkat také v Evropě, Českou republiku nevyjímaje.

(veri)

Zdroj:
www.dea.gov

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také