Benzodiazepiny a rizika spojená s jejich užíváním

Pocity úzkosti, nespavost, abstinenční příznaky – to je jen krátký výčet stavů, na které nám lékař může předepsat benzodiazepiny. Při jejich správném a krátkodobém užití nám zpravidla žádné problémy nehrozí. Jaká však číhají nebezpečí, pokud se nebudeme řídit postupem od lékaře? Závislost na nich může být tím nejmenším.

Benzodiazepiny a rizika spojená s jejich užíváním

Benzodiazepiny jsou širokou skupinou léků, které se řadí mezi sedativa. Jsou to látky, které mají uvolňující účinek na organismus. Lidově se jím říká například „prášky na spaní“, což je jen jedno z řady použití. Při léčebném použití v předepsaných dávkách jsou tyto látky bezpečné a mají jen zanedbatelné vedlejší účinky. Problém nastává v několika případech, před kterými jsou pacienti vždy důsledně varováni.

Kombinace s alkoholem

Prvním případem, který je možná nejčastější, je kombinace léků a alkoholu. Vzniká nebezpečná toxická směs, která má řadu ohrožujících účinků. Typickými příznaky požití této až smrtelné směsi jsou:

 • ospalost,
 • zmatenost,
 • závrať,
 • rozostřené vidění,
 • celková slabost,
 • nezřetelná řeč,
 • ztráta koordinace pohybů,
 • těžké dýchání,
 • kóma.

Závažnost postižení hodně závisí na množství zkonzumovaných léků a alkoholu, ale podstatná rizika vznikají už při použití normální předepsané dávky léku. Nebezpečná je nejen samotná otrava, ale i různé úrazy, které mohou nastat následkem prudce zhoršeného zdravotního stavu. Proto nikdy nemíchejte alkohol a benzodiazepiny.

Předávkování

Druhým případem je předávkování benzodiazepiny v čisté podobě. Může se jednat o záměrné předávkování v rámci sebevražedného pokusu nebo o nehodu. První varianta většinou převažuje, protože málokdo se splete a vezme si místo jednoho prášku čtyři nebo i více. V každém případě jsou příznaky stejné jako u otravy směsí benzodiazepinů a alkoholu.

Závislost

Třetím případem je dlouhodobé zneužívání benzodiazepinů, tedy závislost v pravém slova smyslu. Na rozdíl od předchozích se nejedná o okamžité ohrožení života, ale přesto jde o problém, který postupně snižuje kvalitu života postiženého jedince, a to jak z hlediska zdravotního, tak i sociálního a ekonomického. Příznaky spojené se závislostí jsou:

 • pocity úzkosti,
 • nespavost,
 • anorexie,
 • bolesti hlavy,
 • celková slabost.

Je zajímavé, že tyto příznaky se v podstatě shodují s diagnózami, na které se benzodiazepiny předepisují. Odlišení skutečných problémů a následků závislosti je tak velmi obtížné. Když se k tomu ještě přidá fakt, že závislí svůj problém často skrývají, má lékař před sebou velmi těžký úkol. Pokud se lékaři nepodaří odhalit a odlišit závislost od skutečné nemoci, odchází nemocný většinou s receptem na další dávku benzodiazepinů.

(krot)

Zdroje:
www.webmd.com
www.emedicinehealth.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 4
Sdílení a tisk

Čtěte také