Léčbu závislosti na hazardu je dobré zahájit co nejdřív

V České republice se podle posledních údajů z roku 2014 nachází v pásmu problémového hráčství 200 tisíc dospělých osob. Polovinu z nich tvoří patologičtí hráči, kteří ničí život nejen sobě, ale i svým rodinám. Dá se taková závislost na hazardu léčit a jak?

Léčbu závislosti na hazardu je dobré zahájit co nejdřív

Závislost na činnosti

V případě gamblerství se jedná o hraní her, ve kterých rozhoduje náhoda. Hraje se o peníze či o jiný majetek. Základním znakem hazardního hráčství je, že narušuje osobní, rodinné nebo pracovní záležitosti. Typicky se jedná o sázení, hazardní hry nebo automaty. V posledních letech se zvyšuje zájem i o kurzové sázení a on-line hraní.

Gambling neboli patologické hráčství je nelátková závislost. To znamená, že objektem závislosti není konkrétní látka, jako třeba alkohol či jiná droga, ale činnost. Do tohoto okruhu patří závislost na internetu, na jídle nebo sexu, ale i kurióznější závislosti, jako je třeba závislost na pojídání mrkve, na tělesném cvičení, opalování nebo vystavování se nebezpečí. 

Kdy jde o patologické hráčství?

Závislost na hazardním hraní se definuje jako výskyt čtyř nebo více níže uvedených kritérií za posledních 12 měsíců.

 1. Potřeba hrát se vzrůstajícími finančními částkami za účelem dosažení vzrušení. 
 2. Přemýšlení o hazardu v průběhu celého dne. Touha po okamžité výhře.
 3. Opakované neúspěšné pokusy kontrolovat, omezit hraní nebo s ním skončit.
 4. Veškeré problémy a nepohodu řeší závislý hraním.
 5. Hraní zabírá závislému stále víc času. Stává se jeho životní náplní.
 6. Po prohře peněz se často druhý den vrací, aby vyrovnal bilanci.
 7. Lže, aby zatajil rozsah svého zaujetí hraním.
 8. Ohrožení nebo ztráta významného vztahu, práce, příležitostí ke vzdělání nebo kariéře.
 9. Závislý předpokládá, že se seženou peníze k nápravě finanční situace zapříčiněné hraním.

Možnost ambulantní nebo rezidenční léčby

První kontakt s jakoukoliv pomocnou službou často probíhá telefonicky. Nebojte se do ambulance nebo léčebny zavolat, jistě vás neodmítnou a získáte víc informací.

Ambulantní léčba je vhodná pro klienty, kteří mají stabilní zázemí a zároveň dostatečnou motivaci, protože úprava životního stylu bývá velmi náročná. Pobytové (rezidenční) léčby bývají často nabízené v psychiatrických nemocnicích společně nebo odděleně od ostatních závislostí.

K léčbě neodmyslitelně patří i doléčování, které bývá zpravidla ambulantní a pomáhá dotyčnému v zařazení zpět do běžného provozu. V České republice jsou k dispozici svépomocné skupiny, v nichž se setkávají lidé se stejným problémem a mají možnost podělit se o své starosti.

Základní postup léčby

 • Přerušení hraní − omezení dostupnosti
 • Změna v zacházení s financemi
 • Prevence relapsu − opětovného návratu ke hraní 
 • Úprava životního stylu

Pokud vy samotní nebo někdo vám blízký potřebujete pomoc kvůli patologickému hráčství, neodkládejte kontakt s profesionály na později. Ke gamblingu typicky patří i dluhy, které je vždy vhodné řešit co nejdříve. Včasným řešením také zvyšujete šanci na úspěch. U nás najdete kontakty na služby na Mapě pomoci, která je k dispozici na tomto webu. Buďte ale připraveni, že překonání každé závislosti znamená obtížný proces, vyžadující sílu, odhodlání a vůli.

(krif)

http://poradna.adiktologie.cz/article/gamblerstvi/

http://gambling.podaneruce.cz/o-projektu/4-udrzitelnost-zmeny/

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 12
Sdílení a tisk

Čtěte také