Bolest a drogově závislí: cítí ji opravdu, nebo chtějí po lékaři jen další „dávku“?

Počet pacientů, kteří k životu potřebují opioidy, každoročně stoupá. Tito jedinci bývají častěji hospitalizováni a také více trpí akutními bolestmi. Jejich léčba je ale často nedostatečná, a to především z důvodů předpojatosti a mylných informací.

Bolest a drogově závislí: cítí ji opravdu, nebo chtějí po lékaři jen další „dávku“?

Snížený práh bolesti – častá komplikace

Nebezpečí u pacientů, kteří dlouhodobě užívají opioidní substance a trpí nějakou akutní bolestí, spočívá v tom, že lékaři jim jejich obtíže často nevěří. Bolest je ale mezi těmito lidmi velmi rozšířená, a to z důvodů fyzických i psychických. Dlouhodobé užívání opioidů totiž způsobuje stav, při kterém se tělo stává extrémně citlivé na jakýkoliv bolestivý podnět. Navíc je na tyto látky už zvyklé, takže je postupně potřeba stále vyšších dávek, aby byl účinek patrný. Takto snížený práh bolesti přetrvává ještě několik týdnů po vysazení opioidů. 

Léčba rovná se důvěra

Stavy jako zlomeniny, ledvinové kameny či tržné rány jsou bolestivé u každého stejně. Lékaři by je tedy i u závislých měli řešit podobně jako u všech ostatních pacientů. Důležitá je především důvěra – tedy věřit pacientovi, že danou bolestí opravdu trpí. Bez důvěry je léčba jen těžko možná. Pacient totiž většinou nepřizná, jak vysoké dávky opioidů sám bere a jak často. Pokud se lékaři i přesto zdá, že bolest je vzhledem k charakteru fyzických obtíží přehnaná, měl by přivolat na pomoc psychiatra.

Nebezpečí předávkování je malé

Samotná léčba bolesti by měla probíhat stejně jako u všech ostatních nemocných.

  • Jako první je pacientům podána velmi vysoká dávka opioidů do žíly.
  • U těch, kde to nezabírá, je možné vyzkoušet jiný druh takového preparátu, protože zkřížené tolerance nebývají tak časté.
  • Riziko předávkování je malé. Tělo se rychleji adaptuje na možné nežádoucí účinky opioidů než na jejich primární účinek – tlumení bolesti. Proto je možné dávat vysoké dávky bez nebezpečí předávkování. Nemocný je ale samozřejmě pod dohledem lékaře. 
  • Jakmile se akutní bolest podaří zvládnout, jsou pacienti převedeni na intraorální léčbu. Jako analgetikum se podává i metadon, který je v boji proti bolesti velmi účinný.

(jez)

Zdroj: Marian S. Grant, CRNP, Grace A. Cordts, MD, MPH, MS, Danielle J. Doberman, Acute Pain Management in Hospitalized Patients With Current Opioid Abuse, Topics in Advanced Practice Nursing eJournal. 2007;7

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také