Čekám dítě a beru drogy. Změnit to může substituční terapie

Odborníci varují – počet na drogách závislých žen v plodném věku vzrůstá. Mnoho z nich pak nebezpečné látky užívá také během těhotenství. I zde však existuje možnost substituční léčby. Je pro vyvíjející se plod bezpečnější než samotná droga a vše, co se s jejím užíváním pojí.

Čekám dítě a beru drogy. Změnit to může substituční terapie

Podávání substituční léčby během gravidity má několik cílů:

  • Především je tato terapie aplikována jiným než nitrožilním způsobem.
  • Její množství je jen takové, aby bylo dostačující ke zmírnění odvykacích příznaků matky.
  • Výhodná je i skutečnost, že jsou hladiny podávané látky bez větších výkyvů.
  • Těhotná tím, že podstupuje léčbu závislosti, nepokračuje v užívání ilegálních drog.
  • Navíc je sledována lékařem a spíše podstoupí běžná vyšetření, než kdyby v braní nebezpečných látek pokračovala.
  • Takováto žena je obvykle též více motivována k budoucí péči o dítě, které se jí má narodit.

Potíže v podobě „absťáku“ 

Aplikace substituční léčby je v porovnání s užíváním ilegálních drog jistě bezpečnější, bez rizik ale také není. U metadonu ani u buprenorfinu nebyl prokázán vyšší výskyt vrozených vývojových vad dítěte. V případě metadonu je však častější delší a závažnější průběh abstinenčního syndromu, který se u novorozence po porodu rozvíjí. Je-li podáván buprenorfin, bývá odvykací stav mírnější a odeznívá rychleji.

Zůstat spolu

Zařazení do substitučního programu dává závislým matkám vyšší šance na péči o dítě po porodu. Toto řešení je proto vhodné pro všechny ženy užívající opiátové drogy, které otěhotněly a nedaří se jim plně abstinovat. I po porodu je však třeba v léčbě závislosti pokračovat, ať už s využitím substituční léčby, nebo bez ní. K dispozici jsou například terapeutické komunity, kam mohou závislé ženy nastoupit i se svými dětmi, a to nezřídka velmi brzy po porodu.

(veri)

Zdroj: www.pediatriepropraxi.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také