K závislosti na opioidech často vede předávání léků mezi pacienty

Opioidy jsou léky na předpis, které působí na nervové buňky v mozku a nervové soustavě a ulevují od bolesti. V souvislosti s opioidy se často hovoří o závislosti na těchto lécích. V čem spočívá její hlavní riziko a kdo je závislostí nejvíc ohrožen?

K závislosti na opioidech často vede předávání léků mezi pacienty

K účinkům opioidů patří kromě tlumení bolestí také vyvolání pocitů euforie a příjemného uvolnění. Uživatelé si na účinky opioidů mohou rychle navyknout, což znamená, že k pocitu úlevy od bolesti potřebují čím dál větší dávky těchto léků.

  • Do skupiny opioidů patří oxykodon, hydrokodon, kodein, morfin, fentanyl a další.
  • Mezi opioidy se řadí také heroin.

 Závislost vzniká rychle

  • Tělesná závislost na opioidech je největším nebezpečím těchto látek. Stejně rizikové je ovšem i předávkování opioidy, které může způsobit vážné zdravotní problémy až smrt. V USA je předávkování léky jednou z nejčastějších příčin náhlého úmrtí.
  • Právě předávkování opioidními léky na bolest způsobí v USA každoročně přibližně 20 tisíc úmrtí.
  • V porovnání s počtem úmrtí zapříčiněných předávkováním heroinem je toto číslo téměř dvojnásobné.
  • Počet osob, které užívají lékařem předepsané opioidy na bolest, se ve Spojených státech amerických neustále zvyšuje. Tamní lékaři ročně vydají více než 250 milionů receptů na opioidy. Statistiky ukazují, že 4 z 5 nových uživatelů heroinu se k této opioidní droze dostanou přes nesprávné užívání nebo zneužívání opioidů předepsaných na bolest.

Dospívající a ženy jsou zranitelnější

Nebezpečí rychlého vytvoření závislosti na opioidech dokládá zjištění Americké společnosti pro adiktologii, že víc než 100 tisíc adolescentů ve věku 12–17 let vykazuje známky závislosti na opioidech.

Lidé si mnohdy neuvědomují rizika opioidů a nevyužité léky dají k dispozici někomu dalšímu. Většina závislých dospívajících v USA získá opioidy právě tímto způsobem – od přátel nebo rodinných příslušníků.

Ženy jsou obecně náchylnější k chronickým bolestem než muži. Lékaři jim častěji předepisují léky na bolest a doba užívání bývá delší než u mužů. Ženy jsou tak více ohroženy rozvojem závislosti. Americké statistiky také ukazují, že nárůst počtu úmrtí způsobených předávkováním léky na bolest je u žen výrazně vyšší než u mužů.

(pak)

Zdroj: www.asam.org/docs/default-source/advocacy/opioid-addiction-disease-facts-figures.pdf

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 4
Sdílení a tisk

Čtěte také